Privatarkiv i Statsarkivet i Oslo: PAO-0165 Selskabet til Oslo Byes Vel
Hjemmeside for Oslo Byes Vel: http://www.oslobyesvel.no/
Jan Sigurd Østberg (red): Skiltguide. Kulturhistoriske skilt i Oslo. Selskabet for Oslo Byes Vel, 2001

Skiltguiden til Oslo Byes Vel, guiden kom i 2001 og omfatter 250 kulturhistoriske skilt

Skiltguiden til Oslo Byes Vel, guiden kom i 2001 og omfatter 250 kulturhistoriske skilt. Boken gir en samlet oversikt over skiltene og gjør det lettere å finne dem. Guiden gir også supplerende opplysninger til teksten på hvert skilt. Tanken er å utgi nye utgaver av guiden etter hvert..