Foreningen har en egen skiltkomité som velger ut objekter og tekster til de kulturhistoriske skiltene. De første ble hengt opp i 1990. Til nå er det montert i underkant av 300 skilt rundt om i Oslo. Kriteriet for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. I tillegg til at dette er folkeopplysning i moderne kortform, gjør skiltene Oslo litt morsommere. Ideen er ikke ny – det finnes mange eksempler på denne type skilting i byer med sans for sin historie. Tanken er bokstavelig talt å synliggjøre kulturhistorien der tingene skjedde.

Andre norske byer og tettsteder har ønsket å kopiere både form og innhold i skiltprogrammet til Oslo Byes Vel. Foreningen har derfor samarbeidet med flere byselskaper og grupperinger over hele landet og formidlet kulturhistoriske skilt til Stavanger, Tromsø, Drammen, Skien, Kristiansund, Drøbak, Sandnes, Vestby og Brevik.

Eksempler på ulike typer skilt, Oslo Byes Vel

Eksempler på ulike typer skilt, Oslo Byes Vel..