Med Gullalderundersøkelsen fra 1965 fikk foreningen registrert all bebyggelse i Oslo fra begynnelsen av 1800-tallet frem til 1920. Denne kunnskapsbasen lå til grunn for senere verneaksjoner som bl.a. har sikret bevaring av løkkebygningene på Schafteløkken, gjenreisingen av Militærhospitalet på Grev Wedels plass og fredningen av Vestbanen. Foreningen er også aktør i diskusjonene om byutviklingen både som høringsinstans for planmyndighetene og som initiativtaker og pådriver i idékonkurranser som ”Byen og fjorden”.

Vestbanen, stasjonsbygningen er tegnet av arkitekt Georg Andres Bull og ble oppført i 1872. Bygningen ble fredet i 1994 og huser i dag Nobels Fredssenter.

Vestbanen, stasjonsbygningen er tegnet av arkitekt Georg Andres Bull og ble oppført i 1872. Bygningen ble fredet i 1994 og huser i dag Nobels Fredssenter..