Oslo Byes Vel skal virke til beste for byens innbyggere. Foreningen har stått for skoledrift, hjelp til byens fattige, fremmet håndverk og næringsliv, belønnet tjenestefolk for lang og tro tjeneste, skjenket byen parker, skulpturer og meget mer. Også på det nasjonale plan har foreningen spilt en viktig rolle. Sommeren 1811 tok Det Kgl. Selskab for Norges Vel initiativ til en landsomfattende pengeinnsamling til et eget norsk universitet. Oslo Byes Vel tok på seg ansvaret for innsamlingen i Christiania. Innsamlingen resulterte både i opprettelsen av Det Kgl. Fredriks Universitet og at universitetet, etter påtrykk blant annet fra Oslo Byes Vel, ble lagt til Christiania og ikke til Kongsberg, slik det først var planlagt. 

Premien for lang og tro tjeneste var opprinnelig en ring og kontanter. Fra 1928 ble dette endret til sølvsaker, laget av firmaet J. Tostrup. Premiene var en skje etter minst 10 års tjeneste i samme familie, medalje etter 15 års tjeneste, brosje etter 20 år, beger etter 25 år, 6 teskjeer etter 30 år, og 20 kroner i gull etter 35 år. I de senere år har det ikke vært noen utdeling. Fra en kavalkade gjennom 175 arbeidsår, Oslo Bys Vel.

Premien for lang og tro tjeneste var opprinnelig en ring og kontanter. Fra 1928 ble dette endret til sølvsaker, laget av firmaet J. Tostrup. Premiene var en skje etter minst 10 års tjeneste i samme familie, medalje etter 15 års tjeneste, brosje etter 20 år, beger etter 25 år, 6 teskjeer etter 30 år, og 20 kroner i gull etter 35 år. I de senere år har det ikke vært noen utdeling. Fra en kavalkade gjennom 175 arbeidsår, Oslo Bys Vel..