Frederik 6. hadde planer for en angrepskrig mot Sverige, men Christian Frederik hadde sterke innsigelser.

Frederik 6.s plan var at den norske hær skulle trenge over grensen og erobre Göteborg og Karlstad og rykke frem til Vänern og Vättern. Den danske hær skulle samtidig rykke inn i Skåne og dra nordover mot de norske styrkene. Kanonbåtflotiljen skulle gå mot Strømstad. Først og fremst gjaldt det å sikre forbindelsene mellom Danmark og Norge.

Christian Frederik var allerede fra starten av bestemt på å forpurre disse planene.  Han fikk tidlig tilslutning fra de høyeste offiserene i et krigsråd om at både militære og forsyningsmessige hensyn i lange tider ville gjøre større krigstiltak mot Sverige umulig.

Da krigen brøt ut 3. september, var Christian Frederik fremdeles lite villig til å angripe. Problemet med å rykke inn i Sverige var tilgang på mat og militært materiell. Alle forsyninger måtte tas med fra Norge, fordi forsyninger på svensk side enten ville bli ødelagt eller flyttet lenger inn i landet. Engelske krigsskip ville kunne blokkere ethvert forsøk på å sende forsyninger sjøveien. På norsk side var man på kort sikt bare i stand til å samle ca. 6 000 mann til å sikre grensen og forsvare landet.

Inntil videre, erklærte Christian Frederik i brev til kongen 9. september, ”..foretager jeg ingen videre Troppesamling af Betydelighed, langt mindre et Angreb, som i mine Tanker hverken vil bringe Os Hæder eller Gavn”. Først 2. oktober kom svaret, og det inneholdt støtte til alle hans innvendinger.

Frederik 6.s brev i kode til Christian Frederik 2. oktober 1813

Frederik 6.s brev til Christian Frederik 2. oktober 1813. Brevet er skrevet i kode og ble først dechiffrert da det kom fram. Brevet ligger i Christian Frederiks arkiv som er skannet og tilgjengelig i Arkivportalen. (Christian Frederik, RA/EA-5938/Fa/L0204/0001/0007.).