Da Christian Frederik kom til Norge, hadde han satt seg godt inn i forholdene og var klar over kornforsyningens store betydning – også ut over det å redde menneskeliv.

Hvis staten ikke klarte å skaffe de nødvendige tilførsler, ville den miste befolkningens tillit. Men om han klarte å forbedre levekårene, ville tilliten til ham selv og dobbeltmonarkiet bli tilsvarende styrket.

Christian Frederik skjønte derfor at her gjaldt det å vise handlekraft. Han gjorde hva han kunne for å hjelpe de nødlidende: anviste lån til trengende bønder, tillot at det ble delt ut korn fra de militære magasinene, forbød utførsel av en rekke varer og oppfordret til at det ble vist måtehold ved de store selskapelighetene blant landets elite. Han viste også en viss forståelse overfor dem som deltok i opptøyene selv om han sørget for at opphavsmennene ble dømt. Men først og fremst gikk stattholderen med full styrke inn for å få bedret tilførselen av korn.

Kornforsyningen ble organisert av en sentral og flere lokale provideringskommisjoner ledet av embetsmenn. Dette hadde ført til at staten etter hvert fikk hånd om det meste av kornhandelen, til forretningsmennenes store misnøye. De var ikke villige til å utsette seg for den risikoen det var å importere korn uten å kunne regne med stor fortjeneste. Christian Frederik støttet deres krav og mente korntilførselen ville øke om profittivrige kjøpmenn og redere kunne få bidra for egen regning. Det beste ville være om statlig og privat forsyningsmåte kunne virke side om side, mente han. Til tross for motstand i Norge sto han fast på disse kravene, også overfor kongen. Skutefarten med korn fra Danmark kom derfor raskt i gang, og det hjalp etter hvert på situasjonen. Det hjalp også at avlingene høsten 1813 var svært gode, selv om utsiktene for vinteren og våren fremdeles var usikre. Men kongen kunne likevel konkludere med at ingen hungersnød var endt på en lykkeligere måte og med mindre ulykke enn denne.

Og Christian Frederik klarte det han hadde satt seg fore. Den vellykkede håndteringen av hungersnøden var med på å styrke hans posisjon i Norge og la mye av grunnlaget for hans popularitet.

Christian Frederiks beskyttelsesbrev for skippere

Proteksjonsbrev for skippere som fraktet korn til Norge, utstedt av Christian Frederik. Dette u-utfylte eksemplaret ligger i hans eget arkiv, som er digitalisert og tilgjengelig på nett: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Christian-Frederiks-arkiv
(Christian Frederiks arkiv, RA/EA-5938/F/Fa/L0206/0005.).