Kart over de 2/3 av Kongsgård i Oddernes som i 1795 ble delt i 8 deler. Oppmålt 15.08.-21.09.1795.

Kongsgård i Oddernes 1795

Kongsgård i Oddernes 1795 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0034).

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1795. Målestokk: ca. 1:1230. Format: 119x81..