Kart over en udyrket lyngmo under Kongsgård i Oddernes, oppmålt 12.-13.06.1795 og 13.07.1797, vedheftet oppmålingsforretninger 1795-1808.

Kongsgård i Oddernes 1795-1797

Kongsgård i Oddernes 1795-1797 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0037).

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1795-1797. Målestokk: ca. 1:1250. Format: 60x35..