Kart over ei øde myr i utmarka til Kongsgård i Oddernes, oppmålt 07.01.1765. Framlagt i retten ved syns- og besiktelsesforretning på Kongsgård i Oddernes 14.01.1765.

Kongsgård i Oddernes 1765

Kongsgård i Oddernes 1765 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0384).

Tegner: Nicolai Gustav Sandberg. Datering: 1765. Målestokk: ca. 1:840. Format: 31x20..