Konfirmasjonslistene finner vi innført i kirkebøkene eller ministerialbøkene, som ble ført av presten. De inneholder som regel både fornavn og farsnavn på konfirmanten, og ellers kan det variere om enten bosted eller alder er oppgitt, eller begge deler. Noen prester ga også vurderinger av leseferdigheter og kristendomskunnskapen.

Et eksempel på dette er en konfirmasjonsliste i ministerialbok for Trøgstad i Østfold for året 1736. I kolonnene med overskriften Hvormeget i Catecism: og Hvordan i bog får vi vite hvor mye den enkelte konfirmant kunne av katekismen, trolig Martin Luthers Lille katekisme, og hvor godt de leste. Når det gjelder lesekunnskapene karakteriseres de som forskjellige grader av slet, altså dårlig, til temmelig, tydelig og vel. I tillegg er ungdommenes stand oppgitt, men begrepet «stand» ser ikke her ut til å skille mellom konfirmanter av husmanns- eller bondestanden. For flere av ungdommene er et husmannsplassnavn gitt som adresse, og siden de oppgis som søn og datter var de vel bosatt hjemme hos foreldrene. De som er oppgitt som tiener kan vel derfor både være av husmannsstanden eller ungdom fra bondegårder som gjorde tjeneste på andre gårder enn der de kom fra.

Trøgstad kirke , Østfold bildearkiv

Trøgstad kirke , Østfold bildearkiv.