Pietismen sto sterkt i Christian VIs regjeringstid. For å sikre at alle hadde god nok kunnskap om kristendommen, innførte han konfirmasjonen i Danmark-Norge ved en forordning 13. januar 1736.

Månedens dokument for mai er en konfirmasjonsliste fra 1736 i Trøgstad kirkebok 3, Statsarkivet i Oslo

Til den skannede konfirmisjonslisten i Digitalarkivet
.