Karikaturtegninger fra 2. verdenskrig - Epilog og henvisninger

Karikaturtegninger kan være en utfordring å tolke, og noe fasitsvar finnes det neppe, i hvert fall ikke dertegneren er død, og det er jo tilfelle med de tre jeg har vist frem her.

Utklippsboken til Morten Quist-Hanssen, er på ingen måte en systematisk samling av nyheter, det er rett og slett det vi kaller en utklippsbok. En utklipsbok vil i de fleste tilfeller være som navnet tilsier, utklipp av ymse – noen ganger tematisk. Boken sier gjerne ikke så mye om Quist-Hanssen som person, annet enn at han har tatt vare på øyeblikk, øyeblikk som på en eller annen måte har vært viktig eller betydd noe for ham. Verdien av å bla gjennom en slik utklippsbok er vanskelig å beskrive. Vi kunne nok gått på biblioteket og funnet de samme gamle avisene; eller vi kunne gått på internett og funnet de samme karikaturtegningene.

Men hadde vi gjort det? Utklipsboken er et slags filter, den gir oss kondenserte øyeblikk fra historien, den gir også inspirasjon til å ta opp noen av de trådene man finner der; deri ligger verdien av utklipsboken som historisk kilde.

Litterartur og referanser:

[1] 1969 W.A. Coupe. Observations on a Theory of Political Caricature. Cambridge University Press. http://www.jstor.org/stable/178289

[2] http://opal.kent.ac.uk/cartoonx-cgi/artist.py?id=176

[3] http://opal.kent.ac.uk/cartoonx-cgi/artist.py?id=176

[4] http://www.cartoons.ac.uk/browse/cartoon_item/anytext=cold%20douche?page=4

British Cartoon Archive

National Library of Wales - Cartoons in the library.