Erichsen, Rolv Werner. Streif fra Nasjonalforeningens 50-årige historie. Oslo 1960.

www.nasjonalforeningen.no.