Arkivet var ferdig ordnet sommeren 2002. Hovedmengden av materialet strekker seg fra stiftelsesåret 1910 fram til 1980. Arkivet består av møtebøker/protokoller, kopibøker og et omfattende sakarkiv. Det er lagt vekt å opprettholde den orden som ble skapt i det daglige arkivarbeidet i foreningen.

Den nystiftede tuberkuloseforeningen på Karlsøy, bildet er tatt på Gamnes. Lederen er markert med et kryss.

Den nystiftede tuberkuloseforeningen på Karlsøy, bildet er tatt på Gamnes. Lederen er markert med et kryss. Ga 1 Reisedagbøker, reisesøstre: Søster Dikka Bruu, 1934.