Gisela Wilmersdoerffer

Sentralpasskontoret ber om opplysninger om Gisela Wilmersdoerffer. (Statsarkivet i Kristiansand, Arendal politikammer, Brevjournal fremmedkontroll 1937-1945, 124, s. 86.)

Dagen før krigsutbruddet i 1940 mottok Arendal politikammer et brev fra Sentralpasskontoret datert 5. april. Brevjournalen til politiets fremmedkontor viser at henvendelsen gjaldt den tyske jøden Gisela Wilmersdoerffer. Politiet ble bedt om å sørge for at det ble sendt inn flere opplysninger om henne.

Også i august 1939 hadde Sentralpasskontoret henvendt seg i forbindelse med jødinnens oppholdstillatelse. Hun hadde da fått lov til å oppholde seg i Flosta.

Henvendelsen 5. april gjaldt altså bare oppholdstillatelse. Men opplysningene dannet seinere grunnlag for at statspolitiet oppsporte henne under krigen for å finne ut om hun skulle forfølges, dvs. arresteres og deporteres..