Henrich Kolnitzanski etterlyses.

Cheim Kolnitzanski etterlyses i Polititidende 2. juni 1942.

Henrick Cheim Kolnitzanski bodde på Agder noen måneder i 1941-1942 for å arbeide i et firma på Møvik utenfor Kristiansand. Han var født i Warszawa i Polen i 1919. 

I midten av mars 1942 hadde Kolnitzanski fått oppholdstillatelse fram til 17. mai. I slutten av mars valgte han å dra tilbake til Oslo. Siden han ikke passet på å melde seg for politiet i Oslo, ble det laget en etterlysning. Den ble trykt i Polititidende for 2. juni 1942. Der ble statsløs jøde Cheim Kolnitzanski ettersøkt for å ha unndratt seg politiets kontroll.

Da jødiske menn skulle arresteres i slutten av oktober, slapp ikke Kolnitzanski unna. Han ble pågrepet 26. oktober 1942 og satt inn i Bredtveit. Derfra ble han overført til Berg interneringsleir to dager etter. Fire uker seinere ble han fraktet til Oslo sammen med mange andre jødiske menn fra Berg for så å bli deportert med Donau 26. november samme år. Kolnitzanski ble myrdet i Auschwitz 13. januar 1943..