Marianne Hauke rømt til Sverige.

Kristiansand politikammers fremmedkontor noterer seg at etterlysningen av Marianne og Paul Hauke kan tilbakekalles i mars 1941. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand politikammer -2, Journal fremmedkontrollen 1941-1945, 540, jnr. 92/1941.)

De tyske flyktningene Marianne Spitz og Paul Hauke kom til Kristiansand i 1938. Hun var jøde og født i 1911 i Ratibor. Byen var tysk, men tilhører i dag Polen. Paret giftet seg i Kristiansand i desember 1938.

Begge hadde vært politisk aktive og av den grunn forfulgt i hjemlandet. Da krigen kom, bestemte de seg raskt for å rømme. At hun var jøde, gjorde situasjonen ekstra risikabel.

De ble etterlyst i Polititidende 24. mai 1940. Paret skulle pågripes og sendes til Kristiansand politikammer etter begjæring av det tyske sikkerhetspolitiet. Men de klarte å komme seg til Sverige sammen med det lille barnet.

Etter hvert fikk Sentralpasskontoret kjennskap til at ekteparet Hauke oppholdt seg i Sverige. Etterlysningen kunne derfor tilbakekalles. Etter krigen kom familien tilbake til Kristiansand..