Spørreskjema for jøder - Victor Fischer.

Spørreskjema for jøder i Norge - Victor Fischer (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand politikammer 2, Fremmedsaker, eske 1118).

Første halvår 1942 skulle jødene i Norge fylle ut et spørreskjema. Skjemaene ble grunnlaget for arrestasjonslister som ble brukt ved aksjonene mot jødene i oktober og november samme år.

Skjemaet skulle fylles ut i tre eksemplarer. Det ene eksemplaret finner man i noen tilfeller i politiarkivet, slik som i dette tilfellet.

Her er første side av spørreskjemaet som Victor Fischer har fylt ut. Fischer ble arrestert flere ganger under krigen, men overlevde fordi han var gift med en ikke-jødisk kvinne.

Fischer var tekstiltekniker ved Nye Høie Fabrikker på Mosby i Oddernes..