Jens Zetlitz ble utnevnt til sogneprest i Vikedal 3. januar og overtok embetet 19. september 1800. I september 1800 reiste hele Zetlitz-familien fra Stavanger til Vikedal i åpen båt sammen med et stort reisefølge, inkludert to hunder. Presteparet ventet da sitt syvende barn.

SAS, PA 11 – Kiellandfamilien, Reyse fra Stavanger til Wigedahl i Aaret 1800, tittelbladet.

SAS, PA 11 – Kiellandfamilien, Reyse fra Stavanger til Wigedahl i Aaret 1800, tittelbladet.

 

Hovedbygningen på Vikedal prestegard i 1920-årene. Prestegården fikk nye bygninger i årene 1833-1836. Foto:

Hovedbygningen på Vikedal prestegard i 1920-årene. Prestegården fikk nye bygninger i årene 1833-1836. Foto: Carl Normanns Kunstforlag, Hamar.

 Den første høsten i Vikedal lengtet nok den festglade Zetlitz tilbake til  selskapslivet i Stavanger. Senere på høsten skrev han nemlig en beretning om reisen og om det første møtet med Vikedal, en beretning som var ment å sirkulere til underholdning mellom slekt og venner i Stavanger. Reiseberetningen ble skrevet i epistelform og i en munter og forventningsfull stil. Den ble dedisert til svogeren Gabriel Schanche Kielland.

SAS, Vikedal sokneprestembete, Minesterialbok A2, 1779-1826, s. 136.

SAS, Vikedal sokneprestembete, Minesterialbok A2, 1779-1826, s. 136.

Morten Henrich Kielland, søskenbarn til Gabriel Schanche Kielland, fungerte som sogneprest i Vikedal etter at Michael Baade døde i desember 1799 og til Jens Zetlitz overtok i september året etter. I prestearkivet finner vi noen av de første skriftlige sporene etter Zetlitz i kirkeboka i begynnelsen av oktober 1800. Morten Henrich Kielland førte inn et dåpsbarn 7. september, og Zetlitz førte inn det første dåpsbarnet sitt den 5. oktober.

SAS, Domkirken i Stavanger, Minesterialbok A7, 1789-1815, s. 99.

SAS, Domkirken i Stavanger, Minesterialbok A7, 1789-1815, s. 99.

Gleden over det nye sognekallet endret seg fort. Konen Maren Elisabeth, som Jens Zetlitz kalte Elisa, døde i barselseng i Stavanger etter at hun fikk en dødfødt datter 21. januar 1801. Zetlitz forteller i kallsboka at dette var Elisas syvende fødsel. Tidligere hadde de mistet to sønner under fødselen eller like etterpå. Etter hvert fikk de fire døtrene et nytt hjem hos mosteren, Johanne Margrethe Bull, og mannen hennes, Gabriel Schanche Kielland. Jens Zetlitz giftet seg igjen i 1802 med den 20 år gamle Christiane Fasting von Krogh og fikk en sønn og to døtre i dette ekteskapet.

SAS, Domkirken i Stavanger, Minesterialbok A7, 1789-1815, s. 99.

SAS, Domkirken i Stavanger, Minesterialbok A7, 1789-1815, s. 99.

På begynnelsen av 1800-tallet engasjerte prestene seg i etablering av leseselskaper for sognebarna sine. Under sin første visitasreise i Kristiansand stift i 1799 ga den nye biskop Peder Hansen påbud om at prestene skulle opprette leseselskap. Jens Zetlitz kjente til dette arbeidet fra tiden i Lye. I Vikedal kom leseselskapet i gang etter den andre bispevisitasen i 1802. Biskopen sørget for forsendelse av utlånsbøker fra trykkeri i København. Zetlitz korresponderte også med sin venn Gabriel Schanche Kielland om anskaffelse og innkjøp av bøker. Kielland kjøpte bøker på bestilling fra Zetlitz, både mens han var i Lye og i Vikedal. Kielland ga også bøker til leseselskapet fra sitt eget bibliotek.

SAS, Vikedal sokneprestembete, Fattigkommisjonen, Møte- og regnskapsbok, 1809-1830, s. 10.

SAS, Vikedal sokneprestembete, Fattigkommisjonen, Møte- og regnskapsbok, 1809-1830, s. 10.

Vi finner også spor etter Jens Zetlitz i arkivet etter fattigkommisjonen. Like før avreisen til Kviteseid oppsummerte Zetlitz beholdningen i fattigkassen og gjorde den klar til overtakelse for etterfølgeren. Som sogneprest var Jens Zetlitz leder i forlikskommisjonen for Vikedal fra han kom i 1800 til han reiste fra prestegjeldet. Protokollen han førte disse årene, viser at saksmengden var ganske omfattende.

Jens Zetlitz var sogneprest i Kviteseid til han døde nesten 60 år gammel 14. januar 1821. Før han reiste fra Vikedal, skrev han et resymé over sitt eget liv i kallsboka, slik han skulle gjøre. Om hans liv i Telemark vil prestearkivet for Kviteseid ved Statsarkivet i Kongsberg kunne fortelle mer.

 

 

ZETLITZ-ÅRET I STAVANGER KOMMUNE

Stavanger kommune markerer jubileumsåret med en rekke kulturarrangement. Link til Stavanger kommune sin hjemmeside om Zetlitz-jubiléet:  http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/zetlitz/.