Dåp Jens Zetlitz, 1.2.1761 Stavanger

SAS, Domkirken/Frue i Stavanger, Klokkerbok B4, 1752-1790, s. 62, utsnitt.

Jens Zetlitz ble døpt i Stavanger domkirke 1. februar 1761, 6 dager gammel. Foreldrene var regimentfeltskjærer Sigismund Zetlitz og Mette Christine Magnus, datter av kirkeverge og kjøpmann Christian Magnus i Stavanger. Blant fadderne var hans senere svigermor, Axiliana Christina Bull, født Smith. Faren Sigismund døde i Kolding på Jylland i september 1762 under oppdrag for det dansk-norske forsvaret. Dermed ble moren enke da Jens Zetlitz var vel ett år gammel. Av en barneflokk på syv, vokste tre sønner opp; Christian Magnus, Heinrich Andreas Magnus og Jens Zetlitz. I 1766 giftet moren seg med apoteker Andreas O. Bosse. Hun døde da Jens Zetlitz var 11 år gammel, etter enda fem barnefødsler.

Kallsbok for Vikedal, side 46-47

SAS, Vikedal sokneprestembete, kallsbok, 1799-1933, s. 46-47.

Det var stefaren Andreas O. Bosse som oppmuntret den unge Jens Zetlitz til å studere. Han ordnet med  privatundervisning i latin og med elevplass ved Bergen katedralskole i 1775. Etter at stefaren døde året etter var det presten, senere biskop, Johan Nordahl Brun som tok seg av den foreldreløse unggutten i Bergen. Nordahl Brun vekket interessen hos Jens Zetlitz for den nasjonale og beskrivende diktning.

Etter examen artium i 1780 begynte Jens Zetlitz på teologistudiet ved Universitetet i København. Men i den dansk-norske hovedstaden var det nok miljøet rundt Det norske Selskab som opptok mesteparten av tiden hans. Pengene tok etter hvert slutt, og Zetlitz måtte reise hjem uten eksamen.

Etter opphold i Drammen og Arendal kom Jens Zetlitz tilbake til Stavanger i 1786. Han forlovet seg med Maren Elisabeth Bull, prestedatter fra Jæren. Søsteren, Johanna Margaretha Bull, var da gift med den velstående kjøpmannen og skipsrederen Gabriel Schanche Kielland i Stavanger. Kielland ble en god venn for Jens Zetlitz. Han støttet Zetlitz økonomisk til en ny København-reise, og Zetlitz tok teologisk embetseksamen i 1790. Samme år ble han utnevnt til personellkapellan hos sin tilkommende svigerfar, sogneprest Jens Bull i Lye prestegjeld på Jæren, og i oktober 1791 giftet Jens Zetlitz og Maren Elisabeth Bull seg..