Kpibok Lye Prestegjeld, 1799 - 1830

SAS, Lye sokneprestembete, kopibok innkommende BB 1, 1799-1838, tittelbladet.

Da den nye kopiboken for Lye Kald ble tatt i bruk i september 1799, var det Jens Zetlitz som stod for innføringen. Selv om spranget fra studentlivet i hovedstaden til presteoppgaver og familieliv i Lye prestegjeld må ha vært ganske stort, beskriver Jens Zetlitz årene på Jæren som den lykkeligste tiden i livet.

Lye prestegjeld var stort og omfattet på den tiden det som nå er Time og Gjesdal prestegjeld og kommuner. Det kan se ut for at Zetlitz og svigerfaren, sogneprest Jens Bull, delte preste-oppgavene mellom seg. Jens Zetlitz tok trolig de lange og strabasiøse reisene over fjellet til annekssognet Gjesdal. I tillegg til de kirkelige handlingene hadde sognepresten ansvar for folkeregistrering gjennom føring av kirkebøker og ulike manntall, samt ansvaret for helse-, skole- og fattigvesenet. På slutten av 1700-tallet fikk også prestene oppgaver innen folkeopplysningsarbeidet. De skulle både arbeide for modernisering av landbruket og for å fremme lese- og skrivekunnskaper blant voksne.

Klepp Forligsråd, 1797 - 1821

SAS, Forlikskommisjon for Gjesdal, Haug, Klepp og Haugland skibreder, forhandlingsprotokoll nr. 1, 1797-1821, s. 1

Prestene fikk også oppgaver for staten etter omorganiseringen av rettsvesenet i 1790-årene. Som prest i Lye ble Jens Zetlitz i 1797 oppnevnt til forlikskommissær for det ene av de tre nyopprettede forlikskommisjonsdistriktene på Jæren. Nils Larsen Edland fra Gjesdal var det andre faste medlemmet i kommisjonen. Distriktet omfattet Gjesdal, Haug, Klepp og Haugland skibreder som i dag tilsvarer kommunene Gjesdal, Time og Klepp. Prestegården på Lye var møtested.

En norsk høst av Jens Zetlitz

SAS, PA 11 – Kiellandfamilien, En norsk høst, tittelbladet.

Odelsbondebegeistringen kommer klart til uttrykk i diktet En norsk Høst, utgitt i København i 1800. Med sin bakgrunn som leder i forlikskommisjonen lærte Zetlitz bøndene og bondekulturen å kjenne på en helt annen måte enn som prest. Fra kommisjonen ble opprettet våren 1797 og til Lye-presten ble avløst av sogneprest Søren Michael Kastrup i Hå tre år senere, behandlet Zetlitz og Edland hele 263 forlikssaker.  .