Presten og dikteren Jens Zetlitz 250 år

Jens Zetlitz ble født 26. januar 1761 i Stavanger. Statsarkivet markerer 250-års jubileet for hans fødsel. Vi presenterer spor etter presten og dikteren i arkivene.

De offentlige arkivene inneholder spor etter Jens Zetlitz som prest i Lye og i Vikedal prestegjeld. De private og personlige sporene etter dikteren og brevskriveren Zetlitz finner vi i privatarkivet etter familien Kielland, PA 11 - Kiellandfamilien. 

SAS, PA 11 – Kiellandfamilien.

SAS, PA 11 – Kiellandfamilien.

Kiellandfamilien. Blomsten samt transkribert versjon av diktet!

SAS, PA 11 – Kiellandfamilien.

 

 

 

 

 

 

 

Det Samme men lættere at læse

Til G. S. Kielland

dn 1st Januarii 1797.

Tag Brillerne paa

Og læs da som saa:

Et Nytaars-Vers slet,

Om hvilket man ikke kand sige med Ret,

Men maaske paa Spot:

Det læser sig godt.

Naar møysom det har dechifreret den Kræds

Saa slaae Du kun tryg med din Næste til Væds,

At han det at læse er ikke i Stand,

Thi om han end Kand

Han pines dog syndig, ynkværdige Mand.

Til Sist: Bliv saa rig og saa glad og saa frisk

Som Schimmelman, Autor og Fødebyes Fisk.

J. Zetlitz
.