Falsk 50-markseddel 1940

Falsk 50-markseddel 1940. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand politikammer, JB-saker 1940, 657, sak 480/40.)

En dag i 1940 kom en nordmann inn i en butikk i Kristiansand og kjøpte en avis og en eske tobakk. Han betalte med en tysk 50-markseddel.

50-markseddel 1940

Falsk 50-markseddel 1940. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand politikammer, JB-saker 1940, 657, sak 480/40.)

Ifølge ham selv tilsvarte verdien 1 1/2 ukes lønn. Det kan nok stemme. Også andre kilder viser nemlig at en vanlig daglønn var 6 mark når nordmenn arbeidet for tyskerne.


Om 50-markseddel 1940

Anmeldelse om bruk av falsk 50-markseddel i Kristiansand 1940. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand politikammer, JB-saker 1940, 657, sak 480/40.)

Om falsk 50-markseddel

Anmeldelse om bruk av falsk 50-markseddel i Kristiansand 1940. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand politikammer, JB-saker 1940, 657, sak 480/40.)

Han fikk tilbake 82 kr. Det beløpet tilsvarer i dag ca. 2000 kr. Det betyr igjen at lønna den gang var lav. I dag tjener mange ca. 10 000 kr på 1 1/2 uke.

Som man ser av anmeldelsen, ble ikke seddelen godtatt ved det tysk-norske kontoret. Den manglet vannmerke. Mannen ble ikke funnet igjen, og saken ble henlagt.

Legg også merke til hvor stor rustskade en binders gjør etter noen år selv om arkivet er tørt..