Alkoholskjenking

Lensmannen i Lyngdal klager over alkoholskjenking, juli 1940, s. 1. (Statsarkivet i Kristiansand, Fylkesmannen i Vest-Agder, Jf Okkupasjonen 1940-1945, 0008.)

Alkoholskjenking

Lensmannen i Lyngdal klager over alkoholskjenking, juli 1940, s. 2. (Statsarkivet i Kristiansand, Fylkesmannen i Vest-Agder, Jf Okkupasjonen 1940-1945, 0008.)

Blant tyske offiserer og soldater var det mye forbruk av alkohol.

I Lyngdal oppdaget lensmannen at også sivilbefolkningen fikk kjøpe alkohol i de tyske innkvarteringsstedene. Her rapporterer han forholdet til fykesmannen..