Kilder:

Statsarkivet i Bergen:
Bergen Losoldermannskap, journal 1934
Loskvitteringer 1934
Losoppgaver for Korsfjorden felleslosing 1934-
Fylkesmannen i Hordaland. Innkomne brev 1934

Hordaland Fylkesarkiv:
Minneoppgaver fra krigen

Bergens Offentlige Bibliotek:
Bergens Tidende april 1934


Litteratur:

Alan Bullock, ”Hitler Tyrannen og tyranniet, bd. II Rikskansleren 1933-1939, Oslo 1970
Alan Bullock, ”Hitler & Stalin” bd. 1, København 1992
Ian Kershaw, “Hitler 1889-1936: Hubris”, London 1998
Hans Georg Prager, “ Panzerschiff Deutschland Schwerer Kreuzer Lützow” München 1981
Erich Raeder, “Mein Leben”, bd. 1-2, Tübingen 1956-57
Herbert Rosinski,”The German Army”, New York 1966
William S. Shirer, “Det Tredje Rikes Vekst og Fall”, Oslo 1961
John W.Wheeler-Bennett, ”The Nemesis of Power. The German Army in Politics 1918- 1945” , London 1954

http://www.deutschland-class.dk/

Teksten er skrevet av Christopher John Harris, Statsarkivet i Bergen.