Hitler, Hindenburg og Gøring i 1933

Hitler med Hindenburg og Göring i 1933. Copyright: John Asmussen

Her er ikke stedet for en gjennomgang av tysk historie, men det må nevnes at Adolf Hitler var blitt rikskansler 30. januar 1933. Tyskland hadde på det tidspunkt en samlingsregjering som bestod av menn som ikke var nazister men mer lojal til rikspresident von Hindenburg, og andre som var partimedlemmer og støttet Hitler. Hitler hadde ikke total makt og var nødt til holde på støtten fra bl.a. de militære lederer som i all hovedsak var Hindenburgs menn. En nøkkelperson i regjeringen var forsvarsminister Werner von Blomberg som ble ansett for å være en støttespiller til gamle Hindenburg, men som snart ble en av Hitlers fremste allierte. Hitler var nødt til å bygge allianser, og selv om enkelte historikere hevder at de militære støttet ham i 1933 er det andre som hevder at flere av lederne ønsket å se innføringen av monarki da Hindenburg omsider gikk bort. Det som er helt klart er at de yrkesmilitære og utenlandske observatører ikke likte den terroriserende og bøllete opptreden til den store paramilitære organisasjonen SA (Sturm Abteilung) under ledelse av Ernst Röhm. Röhm var en nær venn av Hitler og SA var mange ganger større enn de yrkesmilitære til sammen. Februar 27 1933 brente riksdagsbygningen, påtent av SA, men kommunistene fikk skylden. Ved nyvalg i mars fikk Nazipartiet mer enn 17 millioner stemmer, men hadde fortsatt ikke flertall i Riksdagen. Hitler fortsatte som Rikskansler, men måtte fortsette å bygge allianser og holde på støtten fra de militære.

Werner von Blomberg ledet den tyske delegasjonen ved nedrustningsforhandlingene i Genève, men i oktober 1933 trakk Tyskland seg ut av forhandlingene. Röhm var nå kommet inn i regjeringen og han ble mer og mer kritisk til forsvaret under ledelse av von Blomberg. I slutten av februar 1934 kom den britiske statsmann, Anthony Eden, til Berlin for å ha samtale med Hitler om nedrustning og den urovekkende opptreden til SA..