I Versailles-traktaten, etter første verdenskrigen, ble det lagt hindringer i veien for at den tapende parten, Tyskland, skulle begynne med hurtige opprustninger. Tyskland hadde hatt en stor og kraftig krigsflåte som gjord stor skade under krigen. Artikkel 190 i traktaten var et forsøk å begrense muligheten for oppbygging av en ny flåte i nærmeste framtid. Tyskland fikk lov til å ha et begrenset antall krigsskip, av forskjellige størrelser, men ingen nye store krigsskip kunne bygges før det var gått 20 år etter de siste ble tatt i bruk. De nye skulle heller ikke overstige 10000 tonn. Noen mindre krysserer og torpedobåter ble planlagt og bygget på 1920-tallet.

Et resultat av dette var at det første av de nye krigsskip ble bestilt så sent som 1928. Etter en lang diskusjon om hvilke type skip skulle bygges og hvilken utrustning de skulle ha, ble et nytt panserskip bestilt fra ”Deutsche Werke” i Kiel. Det var mye politikk involvert og det nyvalgte Reichstag (Riksdag) delte seg nesten i to under voteringen. Men de nye planer for skipsbygging ga mange nye arbeidsplasser flere steder i landet, og til tross for vanskeligheter med budsjett- bevilgninger, ble arbeidet satt i gang i Kiel i februar 1929. Vi kan allerede notere oss at Tyskland hadde fått en ny admiral og sjef for krigsmarinen i oktober 1928 – admiral Erich Johann Albert Raeder. Raeder var født i 1876 og hadde en lang karriere bak seg i marinen. Han hadde bl.a. vært navigasjonsoffiser på den keiserlige yacht Hohenzolleren i 1910, og var dermed på minst to sommerseilaser til Vest-Norge før første verdenskrigen.

Det var Raeder som skulle overse oppbyggingen av den nye marinen etter 1928.

Det nye panserskipet skulle være et hurtigskip med mindre våpen enn de tyngre eldre panserskip. Tanken var at det skulle brukes mer i fjernere farvann enn Tysklands kyst, kanskje mot vesteuropeiske handelsfartøy i tilfelle av krig. Byggingen av skipet gikk sin gang og det ble sjøsatt i Kiel 19. mai 1931. Selveste rikspresident Paul von Hindenburg døpte skipet Deutschland. Etter sjøsettingen måtte skipet ferdigstilles og prøves. Etter diverse sjøprøver ble skipet overført til marinehavnen Wilhelmshaven i februar 1933. Det var på flere måter et revolusjonerende dielseldrevet skip. Deutschland var det første av de såkalte ”Westentaschen-Schlachtskiffe” eller ”Pocket Battleships” som de heter på engelsk.

I årene etterpå ble to andre slike skip bygget, Admiral Scheer og Admiral Graf Spee..