Forelesningshefte fra Røde Kors Sykepleierhøgskole i Lørenskog

Forelesningshefte etter Andina Maria(e) Tønnesen, som var elev ved Røde Kors Sykepleierhøgskole. Etter eksamen i 1898 var hun ansatt i Røde kors tjeneste fram til 1902. Kanskje giftet hun seg i 1902? For gifte kvinner var det ikke så vanlig å fortsette i yrkeslivet.

Forelesningsnotatene er funnet i arkivet til Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Akershus. Heftet er ikke en tradisjonell arkivsak. Det er funnet mellom andre arkivsaker fra sykepleierskolen. For oss er det en kilde til å få vite noe om hva det ble forelest i på sykepleierskolen i 1897.


Utklippsbok fra Oslo sanitetsforenings sykepleierskole

Utklippsbok fra Oslo sanitetsforenings sykepleierskole

Utklippsbok fra Oslo sanitetsforenings sykepleierskole

Utklippsboka består av ulike presseklipp om sykepleierprofesjonen og sykepleierutdannelsen. Vi har valgt å fokusere på klippet fra 1949 med overskriften: ”Bli sykepleier det skjønneste yrket en kvinne kan ha.”

Overskriften forteller noe om at holdningene skifter og at ting kan være presentert på en helt annen måte for bare litt over 50 år siden.

Marie Lysnes’ egne bilder fra Finnmark 1945

Marie Lysnes’ egne bilder fra Finnmark 1945

Marie Lysnes’ egne bilder fra Finnmark 1945

Marie Lysnes ble født i 1906, og var ferdig utdannet sykepleier i 1933 i Tromsø. Hun oppholdt seg i Sverige under krigen, og deltok våren 1945 i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Marie Lysnes tok bilder fra både sitt opphold i Sverige og i Finnmark, og fotoalbumet er en del av hennes privatarkiv.Arkivet inneholder i tillegg til bilder, også hennes dagboknotater 1940-45, korrespondanse og materale knyttet til hennes virke innenfor psykiatrisk sykepleie.

Arkivet er et klausulert privatarkiv, som man må søke Riksarkivaren om adgang til..