Myndighetenes kontroll med salg og reklame for medisinske produkter

brev fra departementet om feilreklame 1947

Brev fra departementet om at medisinsk reklame må ta slutt 1947

Myndighetene i lang tid har arbeidet for å holde kontroll med salg og reklame for medisinske produkter. Her gjelder det reklame i 1947

Plakat med reklame for Sunea hudkrem 1947

Plakat med reklame for Sunea hudkrem 1947

for hudkremen ”Sunea”. I avisannonser for kremen ble det påstått at den hadde ”legende virkning”, at den var viktig for hudens ”sunnhet” og dessuten at den var ”anbefalt av leger”. Noe av det samme ble hevdet på denne plakaten som var til å stille opp på disken i butikker. Det var Kosmetikkfabrikkenes landsforening som meldte denne saken til helsemyndighetene og skrev at ”de foretaksomme herrer som driver den slags reklame bør gis en alvorlig påminnelse, slik at den medisinske reklame tar slutt”. Departementet fulgte opp med å be forhandleren i Bergen om ”en omgående erklæring om at all medisinsk reklame for preparatet blir stoppet”.

Medisinske produkter skulle bare selges på apotek og det var ikke tillatt med medisinsk reklame for varer som ble solgt utenom apotek.

Reklame for apparatet Omnisan

Reklame for apparatet Omnisan.

Spørsmålet om hva som skulle regnes som medisinske produkter og medisinsk reklame, var stadig aktuelt og er det fortsatt i dag. Det er bare et par år siden det i en Odelstingsproposisjon ble diskutert om en påstand i reklame om at en pastill hjelper mot sår hals, skulle rammes av forbudet mot medisinsk reklame eller ikke. Departementet mente da at en skulle la slikt passere, men heller konsentrere seg om ”medisinske påstander om terapeutisk effekt mot nærmere definerte sykdommer med en viss alvorlighetsgrad”.

Helsemyndighetene har stadig måttet vurdere om reklame for bestemte produkter ble rammet av loven eller ikke og vi har en

Reklame for Vademecum

Reklame for Vademecum

god del materiale om slike saker. Helsemyndighetene passet på at forbudet mot reklame for medisinske produkter ble etterlevd og behandlet mange slike saker.

Andre lignende saker gjaldt for eksempel apparatet ”Omnisan” som produserte fiolette stråler som hjalp mot (i alfabetisk orden): anemi, astma, bleksott,

blodfattighet, unormalt blodtrykk, bronkitt, eksem, epilepsi, filipenser osv. Reklamen for ”Vademecum – dråpen som beskytter” skildret produktet som ”det sikreste vern mot bakteriesykdommer som influensa, difteri, tuberkulose, tyfus m.v.”.

Folk er generelt opptatt av helsespørsmål og folk som er syke kan være spesielt opptatt av å prøve det meste for å bli friske. Dermed kan de også være lett påvirkelige for reklame med påstander om at visse produkter hjelper en til å bli frisk.Annonse for Si-Ko tannpasta

Annonse for Si-Ko tannpasta, i Hjemmet 6:1937 Arkiv: NRA Sosialdepartementet, 3. Medisinalkontor D, 100, Spesialitetsloven - Korrespondanse i henhold til loven, 1930-1941

Forside på brosjyre om allergi

Forside på brosjyre om allergi Arkiv : NRA Privatarkiv 1229 Nycomed, Da 59, Brosjyrer

Plakat fra 1950 Det norske avholdsselskap

Plakat, trolig fra 1950-åra Arkiv : NRA Privatarkiv 419 Det norske totalavholds-selskap (DNT), 781, Plakater I

Bokforside om helse fra 1950

Bokforside fra 1950 Arkiv : NRA Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, Apotekkontoret H7, Db 205, Reklame for handelsvarer, 1933-1951

Plakat fra det norske avholdsselskap

Arkiv : NRA Privatarkiv 419 Det norske totalavholds-selskap (DNT), 776, Brosjyrer, trykte bilder m.m.

annonse for Sterilan toalettsåpe 1951

Annonse for ”Sterilan toalettsåpe”, ”Det Beste” november 1951 Arkiv : NRA Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, Apotekkontoret H7, Db 205, Reklame for handelsvarer, 1933-1951

Reklame for Vademecum

Avisannonse for ”Vademecum” 24.11.1931 Arkiv : NRA Sosialdepartementet, 3. Medisinalkontor D, 100, spesialitetsloven - Korrespondanse i henhold til loven, 1930-1941.