Politilegens visitasjonsprotokoll 1841-1849

I tillegg til at distriktsleger og jordmødre etterhvert drev helsekontroll, hadde politilegen ansvar for de prostituerte. Mellom 1840 og 1888 hadde politiet i hovedstaden et kontrollsystem; reglementeringssystemet. Det var omfanget av kjønnssykdommer som opptok myndighetene. Utbredelsen av de veneriske sykdommene ble sett på som faretruende og ble satt i sammenheng med den voksende prostitusjonen. Tiltak for å begrense omfanget av disse sykdommene ble derfor i første rekke satt i verk mot prostituerte kvinner.


Tiltak mot veneriske sykdommer

Systemet besto av registrering og omfattende kontroll med de prostituerte. Protokoller med opplysninger og fotoalbum med bilder av de prostituerte er oppbevart i arkivet etter Christiania politikammer. Legekontrollen eller visitasjonen hos politilegen ble foretatt regelmessig overfor alle de registrerte kvinnene. Hver 8. eller hver 14. dag gikk de i flokk og følge, til offentlig forlystelse, til politilegen. Dersom de var friske, fikk de attest på det. Dersom de hadde en kjønnssykdom, ble de lagt inn på sykehus.

Reglementeringssystemet var et ganske brutalt kontrollsystem. For mange grupper, for eksempel kvinnesakskvinner og sosialdemokrater, var dette en uakseptabel form for kontroll, som de begynte å bekjempe. Det var også et viktig tema innenfor sedelighetsdebatten i 1880-årene, som sprang ut av ideen om fri kjærlighet, der mange kjente kulturpersonligheter deltok i den offentlige diskusjonen.

Hans Jæger skrev boka ”Kristiania-bohemen” og Christian Krohg tok opp kontrollen av de prostituerte i boka ”Albertine” og på det kjente maleriet ”Albertine hos politilegen”.

Ulike grupper begynte derfor å bekjempe systemet på forskjellige premisser. Reglementeringssystemet opphørte i 1888, og det offentlige tok i bruk en annen strategi for å bekjempe kjønnsykdommene, som ikke fokuserte bare på en gruppe mennesker..