3 hyllemeter pasientjournaler fra Rikshospitalet (klausulert materiale i esker)

Rikshospitalet ble opprettet i 1826, og skulle sørge for pleie og behandling av syke fra hele landet. Riksarkivet oppbevarer ca 1200 hyllemeter med arkivmateriale fra Rikshospitalet for perioden 1826-1971. Det meste av materialet er pasientjournaler (sykejournaler). I tillegg kommer materiale fra administrasjonen. I sykejornalene finner man opplysninger om ulike sykdommer og behandlingsmetoder gjennom tidene. Sykejournalene er derfor spennende kilder til den medisinske historien. De fleste arkiver som er eldre enn 60 år er fritt tilgjengelig, men på grunn av personvernet er noe materiale klausulert i lengre tid. Pasientarkiv inneholder svært personsensitive opplysninger og er derfor taushetsbelagt i 80 år.

Klausuleringer legges på sensitivt materiale yngre enn 60 år. Enkelte saker kan også få 80 eller 100 års klausul. Det betyr at materialet er sperret for innsyn. Man kan søke om å få tilgang til slikt materiale, og Riksarkivaren gir da innsyn i følge Forvaltningslovens §13. Innsyn kan gis til den som opplysningene gjelder eller for forskere med høyere akademisk grad og et spesifikt forskningsprosjekt. Alle som får tilgang til klausulert materiale må undertegne taushetserklæring..