Forslag til utvidelse av St. Jørgens Hospital av overlege Daniel Cornelius Danielsen, Bergen 1850

Tegning: Presten viser bort ein spedalsk

Tegning: Presten viser bort ein spedalsk

Bergensområdet hadde på midten av 1800-tallet den største konsentrasjonen av spedalske i Europa. Overlege Danielsen (1815-1894) ved St. Jørgens Hospital sendte i 1850 et forslag til utvidelse av hospitalet til Amtmandskapsmødet for Nordre Bergenhus. Hospitalet hadde da plass til 135 pasienter, og overlegen ba om en utvidelse til 250-300 pasienter. Han forteller om den økende faren for fortsatt spredning og den akutte mangelen på sengeplasser til de syke. Inntil da måtte pasientene vente fem år på plass.

Ved tellingen i 1856 var 2858 mennesker smittet av lepra. Man hadde i 1850 bestemt seg for å sette sykdommen på den politiske agenda. Medisinalkomiteen vurderte hvordan sykdommen best kunne bekjempes, og man så på isolasjon som det beste hjelpemidlet. Flere anstalter ville avhjelpe situasjonen. St. Jørgens Hospital hadde eksistert siden 1411, og midt på 1800-tallet var enda fire institusjoner kommet til.

Se utstilling om lepra i Bergen.