Nytt og gammelt Radiumshospitalet

Nytt og gammelt Radiumshospitalet. Kilde: RA, Det norske radiumhospital, administrativt arkiv, Ecd 2, Hovedutvidelsen – saker vedrørende åpningen av nybygget 1958

Åpningen av Radiumhospitalets nybygg i januar 1958 ble bl.a. markert med en festmiddag der helsedirektør Karl Evang talte.
Nybygget ga sykehuset til sammen 310 senger, og åpningen ble markert med festmiddag. Her er menyen fra denne middagen. I arkivet har vi også manuset til talen helsedirektør Karl Evang holdt ved middagen.

Radiumshospitalets festmeny under åpning av nybygg 1959

Menyen under festmiddagen.