På begynnelsen av 1800-tallet skjøt byggingen av helseinstitusjoner fart. Nå skulle ikke sykehusene lenger bare oppbevare de syke, men de skulle også behandle dem.

Enkeltpersoner som legen Herman Wedel Major hadde stor innflytelse på utviklingen av behandlingen av psykisk syke på midten av 1800-tallet. På 1950-tallet fikk folk som ga bidrag til bygging av Radiumhospitalet skattefradrag for dette.

Arkivverket oppbevarer pasientjournaler fra mange ulike helseinstitusjoner. Dette materialet er taushetsbelagt, men den opplysningene gjelder, kan få adgang til materialet. Vanlig klausuleringstid for slike opplysninger er 80 år.
.