Dokumentene viser at sprengstoffprodusenten oppfordret sine kommisjonærer og forhandlere i distriktene til aktivt å søke avsetning for sine produkter til veiprosjektene. Vedlegget viser en oversikt over veiarbeider i Telemark i 1963/1964. Ett viktig prosjekt var ”Helårsvei over Haukeli”. Den nye helårsveien sto ferdig i 1968 og åpnet en sentral ferdselsåre mellom øst og vest i Sør-Norge.

Det var en formidabel økning i antall biler i Norge fra 1960 og fremover. Dette skapte behov for nye veier. De statlige veiprosjektene bidro samtidig til å opprettholde høy produksjon av sivilt sprengstoff hos Norsk Sprængstofindustri A/S.

Bildet viser datidens ”rallar” som legger tyngden over trykkluftsboret – tett inntil fjellbjørk og med snaufjellet i bakgrunnen. Bildet er fra arbeidet med å bygge vei over Haukelifjell våren 1963. Riksantikvaren har nå fredet deler av helårsveien fra 1968. Samtidig foreligger det omfattende planer for å utbedre europavei 134 over Haukeli.

Raller på Haukelifjell legger tyngden på trykkluftboret 1963

”Haukelivn. 340 våren 1963”. neg. 43668. Pa 1543 – Norsk Sprængstofindustri A/S, uordnet. Fotograf: Arne Knudsen, Knudsens fotosenter..