I 2009 mottok Riksarkivet vel 550 hyllemeter fordelt på 18 arkiver etter Dyno Industrier. De fleste arkivene er knyttet til forløpere i sprengstoffindustrien, og en av disse var Norsk Sprængstofindustri A/S. Med arkivene fra Dyno har Riksarkivet også mottatt et rikt fotomateriale som dokumenterer virksomheten til de mange selskapene. I tillegg er fotomaterialet viktig samfunnsdokumentasjon.

Trollstigen høsten 1963

”Trollstigen høsten 1963”. neg. 43485. Pa 1543 – Norsk Sprængstofindustri A/S, uordnet. Fotograf: Arne Knudsen, Knudsens fotosenter.