Maren Olsdatter blir frikjent av lagmannen

Maren forteller så videre om andres gjerninger og hva hun hadde sett.

Tinget fant at de ikke kunne dømme barna og saken ble oversendt lagmannen. Sammen med 3 andre jenter ble Maren frikjent av lagmannen den 23. juni 1663.

     


.