Maren Olsdatter - avhør

I januar 1663 blir Maren Olsdatter første gang nevnt ved navn i et avhør på tinget. Jentungen Ingeborg Iversdatter fra Vadsø forteller at hun reiste til Kiberg sammen med en annen kvinne, Solwe, og møtte der ”det lille barnet” Maren fra Vadsø. I Kiberg opplevde de at den ”slemme” blåste ild med sitt horn og at de gjorde seg om til kattevesener.  

Maren Olsdatter ble også avhørt. Maren fortalte at hun hadde lært trolldomskunster av sin fars søster Marit Mikkelsdatter. Tanten var for sine kunstner allerede henrettet, akkurat som Ingeborg Iversdatters mor.

     


.