Maren Olsdatter bekjenner

På St Hans i 1662 kom Sigri, Ingeborg, Lirren, Solwe og Guri og tok henne med seg til Dommen. Der var også Fanden med en rød fele. Fanden spilte og danset med dem mens de holdt hender i rekke. Etterpå fikk de øl av Fanden som han skjenket dem i en sølvskje.

Maren bekjente også at hennes tante hadde lært henne hvordan hun skulle melke en ku i fandens navn. Da fikk man mer melk. Dette hadde Maren gjort på Morten Jensens ku, og fikk mer enn en bøtte. Til slutt kom det blod ut og da døde kuen. Maren bekjente også at hun kunne gjøre seg om til en katt, til det trengte hun katteblod og katteskinn.

Maren erkjente også å ha vært i kjelleren i Kiberg hos Anders Pedersen med flere kvinner og barn. De hadde tenkt å sette fyr på lensherrens hus, men fordi vedkommende alltid ba til Gud klarte de ikke det.

     
       


.