Runebommens tredje og fjerde rad

             

Tredje rad

  1. Menneskeskikkelse som han kaller St. Anna, Marias søster, og som sammen med henne kan hjelpe, men ikke uten Marias vilje.
  2. Kvinnfolkskikkelse kalt Maria, eller Jumal Enne, Jumal Ache, Jesus mor, Guds kvinne. Når hun tilbes hjelper hun spesielt barselkvinner, og hun kan løse fra alle synder og hjelper med å tilbe Gud.
  3. (3.-5.) Tre menneskeskikkelser som han kalte Julle Peive, Julle herr, det er juledagene. Dersom noen ikke holder disse hellige skal Gud straffe dem. Men holder man dem helllig og ber Gud om noe så kan man få hjelp.
             

.

Fjerde rad

  1. En runds sirkel som han kaller Manna, det vil si månen. Når Gud tilbes gir den klart lys og godt vær om natten, selv om det skulle være overskyet.
  2. og 
  3. er to menneskeskikkelser han kaller Olmoug Mane Kirke, det er folk som går til kirke.
  4. Er en kirke som betyr den kirke hvor han har sitt tilhold ved. Her ofres vokslys, penger og annet. Men man gir ingenting før man er blitt hjulpet.  Det kan være når man er syk, har problemer med reindriften eller noe annet ondt er skjedd.
  5. En mannskikkelse som står på den andre siden av kirken. En som vil gå til kirke.


.