Prins Carls svar til Stortinget ble levert til den danske statstelegrafen kl. 21, knappe tre timer etter at han hadde fått meldingen fra Norge. Oppe i høyre hjørne på blanketten viser et nitall og et firetall at telegrammet ble sendt kl. 2104.

Håndskriften byr på et lite mysterium. Det er ikke prins Carl som har ført svaret i pennen. Det blir tydelig når vi sammenligner med eksempler på kong Haakons håndskrift fra de nærmeste årene etter 1905.

Prinsens svartelegram

Arkivref: Telegrafstyret, Administrativ avdeling, serie Db, eske 576, telegramblanketter 1905.

Telegrammet har denne ordlyden:
Storthingets Præsident
Christiania
Med Hans Majestæt Kongen min Høie Bedstefaders Tilladelse agter jeg at modtage Valget til Norges Konge idet jeg antager Navnet Haakon den VII og tillægger min Søn Navnet Olaf.
Guds rigeste Velsignelse nedbeder min Hustru og jeg over det Norske Folk. Dets ære og Lykke ville vi vie vort fremtidige Liv.
Carl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fem minutter tidligere hadde den vordende kongen også sendt et kort svar til statsminister Michelsen: ”Til den norske Regjering sender min Hustru og jeg en varm og hjertelig Tak og Hilsen. Carl.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.