Om ettermiddagen 18. november 1905 holdt Stortinget møte og valgte prinsen til konge. Etter krav fra prinsen var det holdt folkeavstemning om Norge skulle være kongedømme eller republikk. Kongedømmet hadde fått stort flertall, og stortingspresidenten hevdet at republikanerne blant stortingsrepresentantene måtte være bundet av folkets flertall. Derfor ble kongevalget gjort av et enstemmig storting.

Møtet i Stortinget ble hevet kl. 18. Straks etter sendte stortingspresidenten telegram til København.
Telegrammet til prins Carl

Arkivref: Telegrafstyret, Administrativ avdeling, serie Db, eske 576, telegramblanketter 1905

Telegrammet har denne ordlyden:

Hans kongelige Høihed prins Carl
Kjøbenhavn.
Norges storting har i møde i dag enstemmig fattet følgende beslutning:
Norges storting kaarer til Norges konge Hans kongelige Høihed prins Carl af Danmark.
Carl Berner
Stortingets præsident

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til bekreftelse er Stortingets papirsegl klistret på telegramblanketten.
Blanketten viser at telegrammet ble innlevert kl. 6.20 e(ttermiddag) og ekspedert ti minutter senere.
I et annet telegram kom regjeringen Stortinget i forkjøpet: ”Den norske Regjering sender Norges Konge og
Dronning sin ærbødige lykønskning og hilsen. Gud bevare fædrelandet og kongehuset”. Dette telegrammet ble
levert kl. 1755 og ekspedert presis kl. 1800.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.