I sitt svartelegram til Stortinget sa prins Carl at han ville motta den norske tronen med samtykke fra sin bestefar, kongen av Danmark. I TV-serien var kongen lite synlig, men som familiens overhode hadde kongen det siste ordet. Om ettermiddagen 18. november hadde stortingspresidenten vært omhyggelig med å sende telegram til den 87-årige kong Christian IX samtidig med at han informerte prins Carl.

Telegrammet til kongen av Danmark

Arkivref: Telegrafstyret, Administrativ avdeling, serie Db, eske 576, telegramblanketter 1905.

Telegrammet til kongen har denne ordlyden:
Hans Majestæt kongen.
Kjøbenhavn
Norges storting har i møde i dag enstemmig fattet følgende beslutning: Norges storting kaarer til Norges konge Hans kongelige Høihed prins Carl af Danmark. En af stortinget udvalgt deputation vil overbringe Deres Majestæt officiel meddelelse om dette valg og udbede sig Deres Majestæts samtykke til, at Hans kongelige Høihed prins Carl modtager valget. For denne deputation anholdes underdanigst om foretræde for Deres Majestæt.
Carl Berner
Stortingets præsident.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Også den norske regjeringen sendte melding til den danske kongen og underrettet dessuten den danske statsministeren.
Kongen svarte regjeringen og stortinget samme kveld. I telegrammene ønsket han deputasjonen velkommen og uttalte håpet om at valget av prins Carl ”med Guds Hjælp … maa blive til Velsignelse for Norge og min Sønnesøn”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.