I tilknytning til TV-serien som ble sendt i julen 2009, viser Riksarkivet dokumenter om kongevalget i 1905.

Alt dreier seg om det som skjedde den 18. november. Det var dagen da Stortinget valgte prins Carl av Danmark til norsk konge og prinsen tok imot valget. I vår egen miniserie presenterer vi fem dokumenter.

Kongefamilien straks før avreisen fra København 1905. (Gjengitt i Fritz Wedel Jarlsberg: 1905. Kongevalget.)

Kongefamilien straks før avreisen fra København 1905. (Gjengitt i Fritz Wedel Jarlsberg: 1905. Kongevalget.)
.