Fra forsiden på Fritt Folk 17 mai 1943

Fra forsiden på Fritt Folk 17 mai 1943

Knut Hamsun skulle i utgangspunktet besøke sin datter i Berlin, men et intervju med ham i Fritt Folk samme dag som reisen foregikk, bidro til at han ble invitert til propagandaminister Goebbels.

På forsiden av samme avis sto en hilsen fra ham til NS som feiret 10 årsjubileet sitt 17 mai 1943. Den begynte slik:« Jeg synes det gaar riktig godt nu: Ubaatene arbeider Nat og Dag. Europa har gjort seg rede, inden et par Uker vil vi vel spørre Nyt fra Østfronten ,…. » Hamsun trodde også Japan ganske snart ville ”røre” på seg. Han avsluttet med en hilsen på selve dagen: «Og i vort lille lange Norge er det 17. Mai og Jubileumsdag for Nasjonal Samling. Jeg ønsker oss alle til lykke.»

Goebbels ble begeistret for den 84 år gamle dikteren, og begeistringen må ha vært gjensidig, for da Hamsun kom hjem til Nørholm ønsket han å vise propagandaministeren sin takknemlighet. Det gjorde han ved å skjenke ham Nobelmedaljen i litteratur som han hadde mottatt i 1920.

Joseph Goebbels hilser reichkommissær  Josef Terboven under sitt besøk i Oslo i månedsskifte  november/desember 1940.

Joseph Goebbels hilser reichkommissær Josef Terboven under sitt besøk i Oslo i månedsskifte november/desember 1940. Riksarkivet, Bildarchiv Reichkommissariat, eske 31.