Knut Hamsun på vei til  forfatterkongress  i Wien 22 juni 1943. Etter kongressen besøkte Hamsun Hitler på Berghof.

Knut Hamsun på vei til forfatterkongress i Wien 22 juni 1943. Etter kongressen besøkte Hamsun Hitler på Berghof. Riksarkivet, Bildarchiv Reichkommissariat, eske 36, Knut Hamsun, på baksiden 215, avreisen


Protokollen registrerer antakelig ikke alle reisende, men kjente historiske aktører som Quisling, flere NS-ministre, Terboven og viktige personer rundt ham finnes i protokollen. Man finner også SS-Gruppenführer Heydrich og hans følge innført. Knut Hamsuns andre reise til Tyskland, 23. juni 1943, kan ikke ses registrert i protokollen. Det var under dette besøket han møtte Hitler.

Etter frigjøringen ble protokollen beslaglagt av den allierte undersøkelseskommisjonen Documents Section og merket som ”Reichskommissariats bok over reisende mellom Norge og Tyskland”. Etter at kommisjonen hadde gransket beslaget og definert det som alliert eiendom, ble protokollen overført til norske myndigheter, først til Forsvarets Overkommando og senere til Oslo politikammers landssvikavdeling. I 1951-52 ble beslaget overført til Riksarkivets depot på Hovedøya der den ble funnet i 1970-årene under ordning og registrering av beslaglagte tyske arkiver..