I 1875-tellingen kan vi se at Gulbrand bodde med sin lille familie på Grünerløkka i Thv. Meyers gate 73.

Men så døde Ingeborg Mørstad 20. mai 1878 og han satt igjen som enkemann. I 1881 emigrerte Gulbrand til USA hvor han giftet seg på nytt. Han bosatte seg i Cook County i Chicago, hvor han livnærte seg som urmaker. Men drømmen om et nytt liv varte ikke lenge. Han fikk tuberkulose og døde 18. mars 1888.

Sønnen Erik ble boende i Kristiania hvor han ble tegnelærer. I folketellingen for 1900 kan man se at han bodde med sin kone Hermana og sine seks barn i Majorstuveien 16.

 

1875-tellingen for Thv. Meyers gate 75

Bildet viser 1875-tellingen for Thv. Meyersgate 75. Familien Mørstad er ført opp som nr. 88 til 90. Arkivreferanse: FT 1875, Kristiania, tellingskrets 45, eske 9.

Emigrantprotokoll for Kristiania som viser at Gulbrand emigrerte 1881

Emigrantprotokollen viser at Gulbrand emigrerte alene til USA 1881. Han står oppført som nr. 73. Arkivreferanse: Christiania politikammer, emigrantprotokoll nr 8a, side 192.