I 1866 søkte Ingeborg Mørstad om benådning for sin mann, men fikk avslag. I 1868 søkte Gulbrand på nytt, men Høyesterett slo fast at han ikke kunne benådes før han hadde sittet i minst 15 år med straffarbeid.

I 1873 sendte Gulbrand nok en søknad, denne gangen med attester fra bl.a. kommandantskapet ved Akershus festning og fra Nydalens Bomuldsfabrik, hvor hans kone og sønn hadde arbeidet i 7 år, som bevis på at de kunne forsørge familien. Denne gangen ble han bønnhørt og ved kongelig resolusjon 6. august 1873 ble han benådet og slapp fri.


 

Første side i Gulbrands benådningssøknad 1873

Gulbrands benådningssøknad 1873.

Andre side i Bulbrands benådningssøknad 1873

Arkivreferanse: Justisdepartementet, kriminalkontor A, Journalsaker Da 1873, Eske 418, sak nr. 1038/73..