Den 17. april 1857 ble han satt han inn på slaveriet i Bergen, men ble overført til Akershus festnings slaveri og arbeidsanstalt den 23. august 1858. I fangeprotokollen står det oppført at han ble satt til å arbeide som treskjærer og hadde meget godt i oppførsel. Etter hvert kom Gulbrand i lære hos kunstneren Christopher Borch som stenhugger.

Juni 1863 er byggingen av Stortinget godt i gang. Sverdrup ville pynte inngangspartiet til Stortinget med to løver og fikk bevilget hele 1000 spesidaler til å gi Stortingets fasade det lille ekstra. Christian Borch fikk oppdraget med å tegne løvene og lagde en modell. Eleven Gulbrand hugget, sammen med medfangen Sivert, ut løvene på bare tre måneder. Sivert satt inne for en mindre straffbar handling og skal ha blitt billedhugger da han slapp ut etter endt soning.


Utsnitt av folketellingen som viser at Gulbrand satt som straffange i 1865

Utsnitt av folketellingen som viser at Gulbrand satt som straffange i 1865. Arkivreferanse: FT 1865, Kristiania, Vor Frelsers Menighed, liste nr. 7, s. 24b.