Telegrammet, udatert, fra distriktskommandosjef Sørensen til oberstløytnant Lunde på Fredriksten festning, med beskjed fra Kommanderende General om snarlig tilbaketrekning av alle grensevakter fra grensen, om mulig 10 km..